Biz hakda

“Powerchina Henan” elektrik energiýasy enjamlary Ltd.

logo-a
  • POWERCHINA Henan elektrik energiýasy enjamlary kärhanasy, Hytaýyň elektrik gurluşyk hyzmatdaşlygynyň (POWERCHINA) golçur kompaniýasy.
  • Önümiň ösüşi we önümçiligi Professional müşderi hyzmaty Tehniki goldaw Satuw hyzmatyndan soň ygtybarly ammar we logistika
  • Meýdany 84000 inedördül metr bolan POWERCHINA Henan elektrik energiýasy enjamlary kärhanasy 1958-nji ýylda döredildi
  • POWERCHINA Henan elektrik energiýasy enjamlary kärhanasynyň jemi 426-dan gowrak işgäri, şol sanda 128-den gowrak inersener we tehnik bar.

Taryhymyz

Meýdany 84000 inedördül metr bolan POWERCHINA Henan elektrik energiýasy enjamlary kärhanasy 1958-nji ýylda Luohe demir senagaty birleşiginiň ady bilen döredildi, bu döwürde kompaniýanyň ady birnäçe gezek üýtgedi: Luohe demir senagaty birleşigi 1965, 1971-nji ýylda Luohe elektrik enjamlary material zawody we 1976-njy ýylda Henan elektrik energiýasy senagaty býurosy, 2010-njy ýylda Hytaýyň döwlet set hyzmatdaşlygynyň gözegçiligi bilen Henan elektrik enjamlary material kompaniýasy golçur kompaniýasyna öwrüldi. Hytaýyň Energetika Gurluşyk Hyzmatdaşlygy (POWERCHINA) 2011-nji ýylyň sentýabr aýynda. 2018-nji ýylda kompaniýanyň ady POWERCHINA Henan Elektrik Elektrik Enjamlary Co., Ltd. üýtgedildi. Häzirki wagtda bu kompaniýanyň jemi 426-dan gowrak işgäri, şol sanda 128-den gowrak inersener we tehnikler we esasy serişdesi 100 million ýuandan gowrak boldy.

Hyzmatymyz

sp (2)

Aşakdaky hyzmatlary edýäris:

sp (6)

Önümiň ösüşi we önümçiligi

sp (4)

Professional müşderi hyzmaty

sp (8)

Tehniki goldaw

sp (5)

Ygtybarly ammar we logistika

sp (3)

Satuwdan soň hyzmat we kepillik borçnamalary

Gözleglerimiz we ösüşimiz

Şol bir wagtyň özünde DL / T 764-2014 DL / T 1343-2014 DL / T284-2012 we beýleki hünär ülňüleriniň düzülmegine gatnaşan Milli overokarky liniýa standartlaşdyryş komitetiniň we Hytaý elektrik geňeşiniň elektrik enjamlaryny standartlaşdyrmak komitetiniň agzasy. , Hytaýyň Döwlet Grid Korporasiýasyna 1000kV we 800kV geçiriji we paýlaýyş liniýa armaturlarynyň umumy dizaýn standartyny düzmäge kömek etdi.

Şeýle hem, döwlet derejesindäki ýokary tehnologiýaly kärhana, welaýat kärhanasynyň tehnologiýa merkezi, Henan Energiýany tygşytlaýan elektrik energiýasy armaturlary gözleg merkezi, Henan welaýatynyň innowasiýa synag kärhanasy we Luohe şäheriniň intellektual eýeçilik artykmaç kärhanasy.