Geçiriji liniýa diňi

Önüm modeliniň sözleri:

diň, pilon, torre, polat diň, asma diň, göni diň, burç polat diň, öz-özüni goldaýan diň, izolýator sim diňi, geçiriji liniýa diňi

Bellik:

Üpjün etmegiň gerimi:

AS ASTM kadalarynda ýa-da beýleki halkara standartlarynda dizaýn

IlSiluet diagrammasy

Al Hasaplama ýady

Es Dizaýn çyzgylar

Ab Önümçilik we galvanizasiýa

Aint Surat

Ample Synag

“Gündelik synag

OtoProto-gurnama synagy

Testingükleme synagy (NDT-weýran ediji synag)

Testingükleme synagy (DT-weýran ediji synag)

√ Halkara gaplama görkezmesi

Factory Zawodda mugt ammar

√AS-BUILT çyzgylary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Elektrik geçiriji liniýa, paýlaýyş we podstansiýa polat diňleri, polat polýuslar, polat desgalar, telekommunikasiýa diňleri, monopollar, ýol yşyklandyryşy we oňa degişli esbaplar, elektrik demir ýol polat sütünleri, beton polýuslar bilen üpjün etmek. ISO şahadatnamasyndan başga, bize AWS kebşirleýiş şahadatnamasy, ASTM standart şahadatnamasy, Nch 203 Çili şahadatnamasy, Kolumbiýada RETIE şahadatnamasy we Kosta Rikadaky çig malyň hil şahadatnamasy, ýük synagy we ş.m. ýaly dürli bazar we tehnologiýa şahadatnamalary berildi.

Tehniki parametr:

Görnüşi Stöleg Minara, Tensiüstünde Minara , Terminal diňi, Geçiriji liniýa diňi
Kazyýet Elektrik paýlanyşy. Geçiriji liniýa
Şekil Konoid, köp piramidal, sütün formasy, köpburçly ýa-da konus
Material Adatça Q345B / A572, iň pes hasyl güýji> = 345n / mm2 esasy material hökmünde
Q235B / A36, iň pes hasyl güýji> = 235n / mm2- kömekçi material hökmünde.Q420B
Ölçegiň çydamlylygy + - 2%
Kuwwat naprýa .eniýesi 10 KV ~ 1000KV
Dizaýn ýük 300 ~ 3000Kg polýusdan 50 santimetre çenli ulanylýar
Bellik Müşderiniň islegine görä plastinka ýa-da ýelim, nagyş, nagyş arkaly tabak atlaň
Faceerüsti bejermek ASTM A 123-den soň, gyzgyn poliester güýji, reňklemek ýa-da müşderi tarapyndan talap edilýän başga bir standart.
Polýuslaryň birleşmesi Bilelikdäki birikme ýa-da flanes baglanyşygy
Polýusyň dizaýny Qty köp bolsa, mugt dizaýn edip bileris, müşderi dizaýn parametrini üpjün etmeli.
Standart ISO 9001: 2008 CE: EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Bölümiň uzynlygy 14 metr içinde bir gezek süýşmän birleşýär
Kebşirlemek Suw asty kebşirlemek, içerki we daşarky goşa kebşirlemek kebşirleýiş tikişini owadan edýär
Kebşirleýiş standarty: AWS (Amerikan kebşirleýiş jemgyýeti) D 1.1
Galyňlyk 1 mm-den 50 mm
Önümçilik prosesi Çig material synagy → Kesmek → Kebşirlemek ýa-da egilmek → Kebşirlemek (uzynlyk) → Ölçegini barlamak → Flanes kebşirlemek → Deşik burawlamak → Kalibrleme
Bukjalar Biziň polýuslarymyz ýokarsy we aşagyndaky Mat ýa-da saman baly ýaly adaty örtük, her niçigem bolsa talap edilýän müşderi tarapyndan yzarlanyp bilner, her 40HC ýa-da OT müşderiniň aslynda spesifikasiýa we maglumatlary hasaplamak üçin näçe sany kompýuter hasaplap boljakdygyny ýükläp biler.

  • Öňki:
  • Indiki: